زندگی...

اغازی بی سرانجام،خورشیدی بی غروب دریایی بی ساحل،فردایی بی سکوت طوفانی بی امان،اتشی بی خاکستر فصلی بی خزان،بامدادی بی شب وتولدی دوباره است زندگی....                                                              ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید
مهر 88
14 پست
جدایی
1 پست
غزل
1 پست
عاشقانه
1 پست
گریه
1 پست
خداحافظ
1 پست
پاییز
1 پست
گل_شقایق
1 پست