دستم بوی گل می داد...

 

 

دستم بوی گل می داد،مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند

ولی هیچ کس فکر نکردشایدگلی کاشته باشم.

/ 1 نظر / 245 بازدید
نگین

همه در حسرت یک پروازند من به پرواز نمی اندیشم به تو می اندیشم تو که زیباتر از اندیشه هر پروازی