قدر یکدیگر بدانیم

تا که بودیم  نبودیم کسی           کشت ما را غم بی همنفسی

تا که رفتیم همه یار شدند           خفته ایم وهمه بیدار شدند

قدر ایینه بدانیم چو هست            نه در ان وقت که اقبال شکست

/ 1 نظر / 19 بازدید
نگین

وقتي کوچيک بوديم دلمون بزرگ بود ولي حالا که بزرگ شديم بيشتر دلتنگيم ...... کاش کوچيک مي مونديم تا حرفامون رو از نگاهمون بفهمن نه حالا که بزرگ شديم و فرياد هم که مي زنيم بازکسي حرفمون رو نميفهمه ......